Spr là tài sản quốc gia?

Sau quyết định của Mỹ cùng các quốc gia, gia tăng sản lượng để hạ nhiệt giá dầu thô thì cựu Bộ Trưởng Năng Lượng Mỹ cho đây là SAI LẦM
SPR ở Mỹ là một tài sản an ninh quốc gia nhằm bảo vệ đất nước và công dân của họ khỏi sự gián đoạn nguồn cung cấp, đó là những tình huống khẩn cấp, nhưng tình huống khẩn cấp duy nhất đang diễn ra hiện nay là tình huống chính trị
Xét về ý kiến các nhân qua vụ việc này, thì lời của Cựu Bộ Trường Năng Lượng nói là có căn cứ vì SPR rất quan trọng với một quốc gia và nó chỉ nên được sử dụng khi có tình huống thật sự quan trọng như nguồn cung bị đứt gãy một cách đột ngột. Cái Biden đang làm lại đi ngược lại, SPR đang được sử dụng như một công cụ chính trị gây sức ép lên OPEC nhưng như bài trước đã có ghi, SPR cũng có nguồn dự trữ hạn chế, nếu sử dụng dài thì Biden đang tự chĩa mũi dao về mình, vì nếu trong quá trình đang xả SPR quốc gia xảy ra sự kiện đức gãy nguồn cung thì kể cả Mỹ có vừa khai thác vừa chuyển hàng thì cũng không thể xoa dịu ngay sự kiện đứt gãy đó, việc này dẫn đến sẽ có một đợt tăng bất thường vì nguồn cung nội địa không được đáp ứng