SSI ơi, HCM VCI VND đang đợi ở trên đỉnh kìa!

SSI đang có đẩy đủ yếu tố để cho 1 cú vượt đỉnh để bằng chúng bằng bạn ( thanh khoản duy trì ở mức cao và tích lũy chặt chẽ)
SSI có lẽ là cổ phiếu có thể mua còn lại trong nhóm tứ trụ

SSI à, chỉ muốn sút anh như sút miếng nhôm chà nồi

không yêu nổi à :))

thấy mà buồn :laughing:

cố gắng lên bạn, sắp tới nơi đỉnh vinh quang rồi kk

Vượt đỉnh

Trần

chú ý tơi MSN