SSI Research: 60 triệu cổ phiếu MWG có thể bị bán ra nếu mã bị loại khỏi VNDiamond Index

,

Cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động đang đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi VNDiamond Index với P/ E dự phóng 2023 là 147x, vượt gấp 3 lần P/ E của nhóm đủ tiêu chuẩn, gây áp lực bán từ DCVFM Diamond ETF. Hiện có 3 ETF tham chiếu theo VNDiamond Index, trong đó DCVFM VNDiamond ETF có quy mô lớn nhất.
Sau 9 tháng ghi nhận lợi nhuận chưa đến 100 tỷ đồng, SSI Research dự phóng lợi nhuận ròng quý cuối năm 2023 của Thế giới Di động ước đạt 334 tỷ đồng - giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/ssi-research-60-trieu-co-phieu-mwg-co-the-bi-ban-ra-neu-ma-bi-loai-khoi-vndiamond-index-211865.html