Startup được Bill Gates và Jeff Bezos hậu thuẫn tìm ra mỏ đồng lớn nhất thế giới

Công ty thăm dò kim loại KoBold Metals, được hậu thuẫn bởi Bill Gates và Jeff Bezos, đã phát hiện một mỏ đồng khổng lồ ở Zambia, có trữ lượng lớn, giúp đảm bảo nguồn cung đồng, nguyên liệu quan trọng cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Mỏ đồng Mingomba ở Zambia được cho là sẽ là một trong những mỏ đồng chất lượng cao có trữ lượng lớn nhất thế giới. Công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra "Google Maps" về vỏ Trái đất nhằm tìm kiếm các mỏ đồng, lithium, coban và niken mới. KoBold Metals đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất đồng tại mỏ ở Zambia trong vòng 10 năm nữa. Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã cảnh báo rằng nguồn cung toàn cầu hiện tại không đủ để chuyển đổi năng lượng.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2024/02/startup-duoc-bill-gates-va-jeff-bezos-hau-thuan-tim-ra-mo-dong-lon-nhat-the-gioi-742-1156257.htm

9 Likes