STB - Lựa chọn đầu tư 6 tháng cuối năm 2023

Từ hôm nọ đến giờ vẫn có nhiều nguồn cho rằng Phong Phú đã xong rồi đấy :)))) nhưng bao giờ ra tin thì tôi chịu nhé anh em :)))

2 Likes

Top Pick đầu tư sau STB - gọi tên VNM 1 cổ phiếu khác mời anh chị em tham khảo.

1 Likes

AE STBer miệt mài công thủ quanh cản 32.9 nhỉ. Hai tháng rồi không nhanh nhạy đảo mã khác hoặc xài margin mã khác thì cũng oải thật.

2 Likes

Vì bạn chỉ nhìn t+ và always full margin thì thấy oải thôi chứ chúng tôi thấy rất bình thường :))))

1 Likes

lần thứ 4 rồi, vượt 33 được rồi

1 Likes

Nay đóng cửa tầm 33.7 đổ lên thì đẹp.

2 Likes

Vượt đỉnh rồi :))) chúc mừng cổ đông

2 Likes

vượt 36 thì ngon

2 Likes

sắp có giá 36 đến nơi rồi

1 Likes

Cầm STB bạc hết tóc