Sự kỳ vọng sẽ giúp ta đánh bại tất cả

TT chứng khoán là nơi chuyển tiền từ kẻ thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn, và cũng là nơi thu về khoản lợi nhuận cho tương lai nhanh và tốt nhất rồi, Phiên thứ 5 ngày mai đáo hạn PS mn còn tiếc nuối khi chưa có hàng thì chuẩn bị tiền mà gom thôi, cơ hội đi cùng rủi ro cái này không ai nói trước được, mạnh dạn mà đầu tư cùng làm bạn với nỗi sợ hãi…!