Sự Sợ Hãi Của Bầy Cá Mập

Bầy cá mập cũng biết sợ.

Bầy cá mập sợ hệ thống của anh Tea

Bầy cá mập sẽ kiên nhẫn chờ anh Tea bao lâu nữa để quyết định “Đưa thêm củi vào đáy nồi”, Hay “Rút củi đáy nồi”

Tùy vào anh Tea.

Cá mập rút củi đáy nồi đợt này, thì anh Tea có về vườn ko ta?