Sự thật về định giá P/E 🔥

, , , , , , , , ,

Định giá P/E là gì? Để làm gì? Dùng như thế nào và có nên sử dụng P/E trong chứng khoán?

1. Định nghĩa
Chỉ số P/E (viết tắt của từ Price to Earning Ratio)

image

Có rất nhiều cách hiểu về P/E, nhưng dễ nhất hiểu là P/E cho ta biết Thời gian hoàn vốn khi mua 1 cổ phiếu (tính = năm)

2. Công thức tính P/E

Cách tính EPS

3. Ví dụ tính P/E của FPT

4. P/E thấp hay cao đều không quan trọng

SAB có P/E thấp hơn nhưng giảm mạnh, FPT P/E cao nhưng vẫn tăng tốt trong 2023

5. Quan trọng là ước tính được LN trong tương lai (P/E foward)

FPT từ P/E cao thành thấp, SAB từ trông có vẻ rẻ thì lại đắt dần

Hang Phan Ms - Trường phòng Khối Tư vấn đầu tư VPS
:point_down: :point_down: XEM ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

1 Likes

Cổ phiếu FPT | Phân tích tổng quan mã cổ phiếu FPT | Ngành công nghệ FPT | Đầu tư chứng khoán https://www.youtube.com/watch?v=WdvDq3rE-Ps

1 Likes