Sụt giảm về thu nhập, ngày càng tiến gần suy thoái

Với lạm phát đã ở mức cao nhất trong 40 năm, nguy cơ suy thoái kinh tế là khá rõ ràng vào năm 2022. Trong lịch sử, khi lạm phát tăng hơn 5% hàng năm, điều này đã gây ra sự suy thoái kinh tế.

Vì thu nhập có mối tương quan cao với tăng trưởng kinh tế, nên thu nhập không thể tồn tại khi lãi suất tăng. Như các mũi tên cho thấy, việc Fed tăng lãi suất liên tục dẫn đến suy thoái về thu nhập.

Fed đang ở một thế khó. Giá sản xuất, như được hiển thị bên dưới, đã tăng nhanh hơn đáng kể so với giá tiêu dùng. Điều này cho thấy rằng các công ty đang hấp thụ các chi phí đầu vào mà họ không thể chuyển cho người tiêu dùng. Cuối cùng, việc hấp thụ chi phí cao hơn làm giảm khả năng sinh lời và giảm thu nhập.

Khi lạm phát lan rộng đủ để làm suy giảm lợi nhuận, các tập đoàn thực hiện các biện pháp phòng thủ để giảm chi phí (sa thải, cắt giảm chi phí, tự động hóa.) Khi mất việc làm tăng lên, người tiêu dừng chi tiêu, điều này đẩy nền kinh tế tiến tới suy thoái.