SZC- Sẵn sàng cho thời cơ lớn

Tập trung giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng, công ty đang sở hữu hơn 2.000 ha đất sạch
 Công ty đã chi ra 1.476 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, gấp 3,15 lần mức chi đầu tư 2019. ước tính công ty đã thực hiện bồi thường hơn 450 ha trong năm nâng tổng quỹ đất đã thực hiện bồi thường GPMB (đất sạch) lên trên 2.000 ha, đạt gần 90% tổng quy mô diện tích toàn dự án khu công nghiệp, khu đô thị Châu Đức.
 Với diện tích 65 ha đã ký hợp đồng trong năm 2020, lũy kế SZC đã cho thuê 460 ha đất công nghiệp.Ước tính quỹ đất còn lại của công ty vào khoảng 1.540 ha sẵn sàng cho thuê khu công nghiệp và triển khai dự án khu dân cư. .
Tốc độ bán hàng doanh thu 2021 sẽ bứt phá
 Đầu tư mạnh để phát triển quỹ đất trong năm 2020, ban lãnh đạo của doanh nghiệp đang tập trung nắm bắt cơ hội vàng từ làn sóng di dời nhà máy sang Việt Nam. dự báo SZC sẽ đẩy nhanh tốc độ bán hàng lên từ 70 –80 ha trong năm 2021 và duy trì trên 80 ha từ năm 2022 trở đi.

2 Likes

szc giá này sẽ leo đọt

So với BCM thì sao chủ thớt?

SZC bên tuấn lộc còn nắm giữ không nhỉ

Szc có thể sẽ bán dự án bot 768 cho tỉnh. Lại thu được một mớ tiền