SZE: Lợi nhuận tăng trưởng năm thứ tư liên tiếp

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, bình quân mỗi ngày trên địa bàn tỉnh phát sinh hơn 3.600 tấn chất thải các loại. Trong đó, chất thải sinh hoạt hơn 1.800 tấn, tăng gần gấp đôi so năm 2010.

Thời gian qua, Đồng Nai ưu tiên về chính sách đất đai, thuế đối với chủ nguồn thải tái chế. Bản thân các nhà đầu tư cũng xác định khi đầu tư tái chế rác thải sẽ được giảm chi phí xử lý nên đã mạnh dạn đầu tư các dây chuyền, công nghệ hiện đại.

Luật Bảo vệ môi trường 2020 bắt buộc doanh nghiệp phải tái chế nhiều loại chất thải. Tất cả những điều này không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường là điều tất yếu. Trong đó, hạn chế chôn lấp, nâng tỷ lệ tái chế rác là giải pháp mà các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang quyết liệt thực hiện. Trong quá trình này, rất cần sự tích cực đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có kinh nghiệm, nguồn lực tài chính và công nghệ hiện đại.

Từ trong nước đến quốc tế đều rất quan tâm đến v/đ môi trường, v/đ nóng và rất có ý nghĩa cho sự phát triển chung của nhân loại.

Ngày càng nhiều nhà máy ở Đồng Nai cần đến dịch vụ xử lý rác , SZE tha hồ nhiều việc. SZE hưởng lợi rất lớn.

Con này giá rẻ hơn con BWE

Đồng Nai là 1 tỉnh lớn