T+0 hay T+3 mới là đầu tư?

Mọi người cho ý kiến?

Đã là đầu tư thì ko tính bằng ngày :))

1 Likes