Tài hay Xỉu

Các Ae vào chọn cửa nào
Hên xui :smile:

Tuân cả tằng thì chắc dồi :rofl:

1 Likes

Mai giảm xong tăng tiếp nhé. PVL về mệnh :))

1 Likes

Xỉu! Lỡ sóng nên ngất xỉu :rofl::rofl::rofl:

1 Likes

Nhìn cp nhà người ta ngày nào cũng Tím xoắn phải biết

1 Likes

Haha, có pvl vhg mà còn xoắn sao bác

1 Likes

SBS nó ăn phải bột nở tăng kinh quá

Cố gắng gồng lãi nhé :smile:
Khó đấy

Kinh thật, có tiền xúc tầm 10 tỏi giờ có cả trăm tỏi vi vu với chân dài :see_no_evil::rofl:

2 Likes

Ck thật là Vi diệu :smile:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl: :beer::beer::beer::beer:

1 Likes