Tài Liệu Fibonacy - Công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc xác định điểm mua bán!


Chia sẻ cho nhà đầu tư ba cuốn sách dễ đọc dễ ứng dụng về FIbonacy sau. Từ góc độ Fibo bạn cũng tránh được bộ môn Mua Đỉnh Bán Đáy khá thành công rồi.

1. CUốn sách đầu tiên có tên tạm dịch là Sự thật về Fibonacy.

Nội dung cơ bản cuốn sách giứi thiệu cơ bản về các chi báo FIbo cũng như một số ví dụ đơn giản và đoạn khiến ad tâm đắc nhất chính là đoạn được chụp hình lại cho MN. FIbo chưa bao giờ là một công cụ CHÉN THÁNH và nó không thể nào hoạt động độc lập trong quá trình phân tích. TUy nhiên nó là công cụ bổ trợ tuyệt vời cho bất kỳ hệ thống phân tích nào.

2. Cuốn sách thứ 2 tạm dịch: Ứng dụng của Gann và Fibo trong việc tạo lợi nhuận:

Cuốn sách đi vào phân tích chi tiết hơn về cách vẽ và cách sử dụng các vùng hỗ trợ của Fibo cùng Vol và Nến. Đặc biệt là sự kết hợp của Gann và Fibo cũng sẽ được đề cập trong cuốn sách này

3. Cuốn sách thứ 3 có thể tạm dịch Tỷ lệ Fibo và các mẫu hình .

Cuốn sách này sẽ chỉ rõ được mối quan hệ và áp dụng trading của FIbo theo mẫu hình nến cũng như các mẫu hình Harmonic

3 Likes

sách gì đấy bác