Tài sản và nợ phình to, Xây dựng 3 lỗ nặng

Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 (XD3C) công bố tình hình tài chính năm 2023 với khoản lỗ sau thuế hơn 176 tỷ đồng, năm 2022 lãi hơn 30 triệu đồng.

Với kết quả trên, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của XD3C giảm từ 1.51% xuống âm 233.8%.

Đáng nói, tổng tài sản của XD3C tính đến cuối năm 2023 là hơn 2,502 tỷ đồng, gấp 14.6 lần so với đầu kỳ. Trong đó, vốn chủ sở hữu hơn 75 tỷ đồng, gấp 37.7 lần và nợ phải trả cũng tăng lên gần 2,427 tỷ đồng, gấp gần 14.4 lần cùng kỳ, phần lớn là dư nợ trái phiếu chiếm 2,250 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tài chính XD3C trong năm 2023
Nguồn: XD3C

Nguồn vốn XD3C phình to năm vừa qua do doanh nghiệp phát hành 2,250 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 06/2023 cho tổ chức chuyên nghiệp, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào tháng 06/2028, lãi suất 14%/năm.

* Một doanh nghiệp bất động sản vừa huy động 2,250 tỷ đồng trái phiếu sau khi tăng vốn gấp 126 lần

XD3C thành lập vào 07/06/2019 với tên ban đầu là CTCP Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3, vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Tới tháng 02/2022, Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang hình thức Công ty TNHH như hiện nay; trụ sở tại tầng 5, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Ngày 25/05/2023, XD3C tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng, gấp 126 lần. Hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là bà Phạm Thị Thu Hường.

* Công ty huy động ngàn tỷ nhưng kinh doanh vẫn kém sắc

Thanh Tú

FILI

https://vietstock.vn/2024/04/tai-san-va-no-phinh-to-xay-dung-3-lo-nang-737-1172575.htm