Tại sao 0,25 thay vì 0.5

👉 Tăng 50 điểm cơ bản

Fed tăng lãi suất cơ bản lên 50 điểm mức tăng mạnh và quyết liệt trong giai đoạn hiện tại sẽ gây sốc thị trường trong giai đoạn nhạy cảm này. Ảnh hưởng đến các ngân hàng hiện hữu đang đầu tư vào trái phiếu có thu nhập cố định tại Mỹ. Sau sự kiện 2 ngân hàng phá sản sẽ gây nên tâm lý lo ngại rút tiền mặt. Lãi suất tăng làm trái phiếu giảm gía, khoản lỗ trái phiếu tăng do ngân hàng dùng tiền mặt ngắn hạn tài trợ cho khoản trái phiếu dài hạn khi tâm lý lo rút tiền ra ồ ạt sẽ làm ngân hàng không khả năng chi trả trong ngắn hạn=> Gây ra đứt gãy các ngân hàng tồn tại đầu tư như trên. Sau 2 ngân hàng bị phá sản thì Republic prist bancorp … đang bị rút tiền ồ ạt lo ngại sẽ diễn ra như 2 ngân hàng trên.

=> nên việc tăng 50 điểm cơ bản không khả thi trong giai đoạn này.

👉 Tăng 25 điểm cơ bản:

Việc tăng lãi suất 25 điểm là điều cần thiết để kiềm chế lạm phát duy trì mục tiêu ban đầu của Fed tăng lãi suất kiềm chế lạm phát để tránh kỳ sau tăng mạnh và chạy theo kiềm chết lạm phát rồi sẽ thêm một lần nữa tác động mạnh lên thị trường một cách tiêu cực.

=> FED tăng 25 điểm cơ bản và tuần sau xác suất hiện tại sẽ 65%