Tại sao cổ cánh chứng khoán sàn la liệt

, , , , ,

Điều này chứng tỏ dòng tiền đã và đang rất eo hẹp, ngư dân chỉ có thể vào bờ trên những con tàu hùng mạnh như GAS, BSR, PVS, TAR vv… mà thôi, còn lại bờ còn xa lắm.

Nhìn khối lượng bắt đáy SSI rất hung tợn tại sóng hồi mà thảm, biết bao cổ đông to nhỏ bắt đáy hàng tây xả tai VNM, VIC, SSI, HPG vv… giờ phải ra đảo ở.

Chỉ có thể ăn phân, uống dầu thì mới có nhà lầu xe hơi được.

Cổ dầu khí phải để lãi chạy, đừng táy máy bán mất hàng

PVD hôm nay chấp hàng cổ tức về, dòng tiền mới hốt hết

1 Likes