Tại sao cứ phải mua mua bán bán ? Đôi lúc không làm gì đã là thành công...trải lòng

Cuối tuần rồi SVI Team làm một VIDEO trải lòng một vài góc nhìn với các anh chị nhà đầu tư để cùng nhau thảo luận về chủ đề “Tại sao cứ phải mua bán liên tục, đôi lúc không làm gì cũng là thành công!”

Đúng rồi thời buổi gồng lỗ khó hơn gồng lãi