Tại sao người ta cứ phải chờ đợi quyết định của FED và xem xét các quyết định này như thế nào. Liệu rằng điều này có phải là tâm lý của thị trường hay mức lãi suất của FED đại diện cho một thứ gì phức tạp và ảnh hưởng tới thị trường hơn không?

, , , , , , , , ,

FED (Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ) là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ và là một trong những ngân hàng trung ương quan trọng nhất trên thế giới. FED quyết định về mức lãi suất cơ bản của Hoa Kỳ, tác động trực tiếp đến cả thị trường nội địa và quốc tế.

Việc chờ đợi quyết định của FED và đánh giá các quyết định đó là một phần quan trọng của tâm lý thị trường. Vì mức lãi suất của FED ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả, đầu tư, tín dụng và sản xuất trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Các quyết định của FED cũng có tác động lớn đến các thị trường tài chính toàn cầu, bởi vì nó ảnh hưởng đến mức độ thu hút đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ.

Vì vậy, thị trường đang chờ đợi và đánh giá các quyết định của FED, và đưa ra các quyết định về đầu tư và kinh doanh dựa trên những thông tin này. Việc theo dõi mức lãi suất của FED cũng là một phần của phân tích kinh tế và tài chính, bởi vì nó cung cấp thông tin quan trọng về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ và tiên đoán các tác động của những quyết định của FED trên thị trường.
Hahaduong

Lãi suất Fed Fund Rate thực ra không phải là 1 mức lãi suất cụ thể mà là một khoảng nhỏ lãi suất dùng cho việc FED giao dịch liên ngân hàng cùng với các Primary Dealer ( Các ngân hàng lớn giao dịch trực tiếp cùng FED) qua giao dịch ON REPO ( FED cho vay ) và REVERVE REPO ( FED nhận tiền gửi ). Ví dụ FED công bố mức lãi suất tăng 0.25% lên 4.75-5.00 thì họ cũng cam kết giao dịch vay gửi trong khoảng này, Còn với mức giao dịch cụ thể cho giao dịch này hàng ngày sẽ có tên gọi là SOFR ( Secured Overnight Funding Rate) .

Điều này cho phép FED quy định ra mức lãi suất cho vay thấp nhất của thị trường và cố định mức này. Trước đây nhà đầu tư thường thấy lãi suất LIBOR đại diện cho lãi suất USD thì mức SOFR tương đương mức ON LIBOR USD. Hiện tại thế giới chuyển sang mức độ SOFR để tham chiếu thì mức SOFR chính xác đại diện cho mức độ vay gửi thấp nhất trên toàn bộ thị trường của đồng USD.

Mức lãi suất SOFR không chỉ quan trọng ở việc là làm mức lãi suất nền. Với việc cho vay các kỳ hạn dài hơn thì mức SOFR sẽ là mức lãi suất tham chiếu quan trọng. Ví dụ gần đây Masan đã vay nước ngoài với kỳ hạn 5 năm lãi suất là Term SOFR 3 mont + 3.5%. Lãi suất Term SOFR là mức lãi suất cho kì hạn cao hơn ON của SOFR ( 1 tháng-12 tháng ). Mức lãi suất Term SOFR đóng vai trò tương tự các mức Term LIBOR (1 tháng -12 tháng) trước đây. Mức lãi suất Term SOFR này được CME tính toán và cung cấp dựa trên giữ liệu thị trường.

Với các kỳ hạn dài hơn 1Y thị trường sẽ có các mức lãi suất hoán đổi để cố định mức lãi suất SOFR này. Từ đó tạo ra thị trường tín dụng dựa trên đồng USD.

TÓM LAI:Như chúng ta đã thấy FED FUND RATE là quyết định cho SOFR mà SOFR lại là mức lãi suất quyết định của thị trường tín dụng USD. Do đó việc nâng lãi suất USD của FED đồng nghĩa với việc nâng lãi suất cho vay cả ngắn hạn và dài hạn
Hedge Academy