Tại sao tắc đường? Công suất mới đạt 60% 70%. Vô lý

Hàng ngày giao thông vào giờ cao điểm đều tắc đường đấy bác, mà công suất sử dụng mặt đường trung bình trong ngày chắc không đến 50%. Vấn đề là số lệnh làm tắc nghẽn là lệnh thực hay lệnh ảo thôi.

1 Likes