Tại sao VN vào giai đoạn giảm, đâu là điểm đáy

Giảm do. 1 lạm phát thế giới cao nên việt nam k sớm thì muộn cũng cao ảnh hưởng tới doanh nghiệp, lạm phát cao trong quá khứ thì thị trường chưa bao giờ tăng.
2 là thị trường đạt quá đỉnh năm 2021 nay vào điêu chỉnh là điều bình thường
3 là hiệu ứng chiến tranh, dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, ảnh hưởng doanh nghiệp
4 là hiệu ứng hòn tuyết lăn cộng Sell in May kết hợp đánh bay tat ca.
Nhận đinh VN có thể về 800 điểm cuối tháng 5.

Quá đà, muốn tạo hiệu ứng tâm lý ngược? Về 1100 là căng, còn đang muốn hấp dẫn dòng tiền, ai ngu đem con bỏ chợ đâu.

khiếp vậy anh, thế thì dẹp thị trường mất

1 Likes

Về 800 điểm thì xác người sẽ la liệt ngoài đường nhé

1 Likes

càng mua được rẻ…sao mà chết

Xấu

K ai ngờ nhưng có thể nó xảy ra đó. Dòng tiền mất hút rời khỏi thị trường ai giám vào đỡ giá

Chủ thớt đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Nếu kêu short vì mục đích xấu thì rồi cũng bị quả báo thôi.

Các bác giỏi vào đỡ đáy tuàn sau lên e nhờ. Âm 50 % cũng nhovj ghê

chờ đáy rồi mua, vội vàng làm gì

1 Likes

theo phân tích của các chuyên gia xấu nhất VN có thể về 900 điêmr, e chờ các bac bắt đáy ổn định e nhảy vào sau,

1 Likes

Chuẩn bác

2 Likes