Tâm lí khi vào trường chứng..cực kì quan trọng!

hoảng loan,bán tháo.cắt lỗ bảo toàn vốn.k sai khi mà thị truongf giảm quá sâu,mã nào cũng giảm đâu của riêng ai,nhưng có 1 điều cực kì quan trọng mọi ng đều bỏ qua, TÂM LÍ đóng vai trò chủ chốt cho hành động.thay vi hoảng loạn dẫm đạp lên nhau mà chạy,tại sao k đồng lòng nắm chặt cổ phiếu mình tin tưởng để cùng nhau bảo vệ nền giá tốt,tránh giảm sâu tránh mất mát.cùng nhau nắm giữ nền giá để có đà là bật lên cùng nhau win-win.dễ vậy sao phải hoảng loạn,vài ba vụ bắt bớ cũng chỉ là cái cớ để đánh vào sự hoảng loạn của quý vị,tiền sẽ chỉ chảy vào kẻ kiên trì nhất trên thị trường mà thôi,và hoảng loạn cắt lỗ chính là tự cầm dao đâm chết mình