Tam mã siêu cổ 2021

chuyển qua đây cho có với anh em

1- IDC bóng dáng như PHR năm nào
2- SIP bóng dáng NTC
3- TID bóng dáng siêu game

1 Likes

Tid có gì hay thế bạn

haha. có nhiêu cục đất bạn nhé

idc con hàng lởm eps chưa dc 1k mà đi so với phr à ? toan bơm thổi láo lếu