Tam Quốc Chế & Nhiều hơn thế

Topic này sẽ tổng hợp ảnh chế hài chứng khoán theo “xì tai” Tam Quốc, đôi khi cũng có xen lẫn những quả ảnh chế không liên quan tuỳ thuộc diễn biến “thế trận” của Index.
MỚI NHẤT:
Phàm là chứng sỹ trong thiên hạ, không thể bỏ qua “BIẾN CỰC CĂNG” mùa hạ năm BCTC quý 2 của Tam Quốc Chứng Khoán!

Mời các thành viên cùng xem và đàm đạo :laughing: nếu bác nào có ý tưởng hay cứ comment để Ad học hỏi nhé =))
#F247ChếChứngKhoán
1. Chơi chứng không Lỗ, đời không nể!

2. Kinh nghiệm ít lỗ mùa này…

#F247ChếChứngKhoán #TamQuốcChế

  1. Làm Chứng sỹ, hãy đặt chữ “Khiêm” lên đầu … Kẻo nghiệp quật!

#F247ChếChứngKhoán

4. Cũng thường thôi…

#F247ChếChứngKhoán #TamQuốcChế

5. Gặp thiên thời thì tím, mà gặp nhân thời thì đỏ thôi…
#F247ChếChứngKhoán

5 Likes

Góc comment của các cụ trên FB =)):

Screen Shot 2022-07-31 at 21.27.45

3 Likes

4 Likes

:grinning: :smiley: :smile: :grin: :laughing:

Nhờ chủ topic chuyển xì tai tam quốc ảnh này

2 Likes

@TuMaYTrongDat số 1 giống đô đốc

ôkee bác, để Ad nghiên cứu :rofl:

Thêm cái ảnh Chuyện không của riêng ai …

4 Likes

vãi

5. Gặp thiên thời thì tím, mà gặp nhân thời thì đỏ thôi…
#F247ChếChứngKhoán #TamQuốcChế

kèm còm men của 1 bác:
Screen Shot 2022-08-01 at 14.06.47

2 Likes

hohoho,…

6. Công ty càng nhiều “cổ đông chiến lược” thì càng có giá trị đúng k các bác? :sunglasses:
#F247ChếChứngKhoán #TamQuốcChế

7. Lỗ mãi mấy tháng nay mới biết cảm giác trần là gì 😆
Kỉ niệm ngày 2/8 FLC, ROS của “anh tôi” trần
#F247ChếChứngKhoán #TamQuốcChế

8. Chắc đây là 1 tình bạn đẹp !:rofl:
#F247ChếChứngKhoán #TamQuốcChế

9. Chưa chắc đã Sai đâu!
#F247ChếChứngKhoán #TamQuốcChế

7749 “BIẾN CỰC CĂNG” mùa hạ năm BCTC quý 2 của Tam Quốc Chứng Khoán!
Phàm là chứng sỹ trong thiên hạ, không thể bỏ qua.

#F247ChếChứngKhoán #TamQuốcChế

22 Likes

kinh =)))

Video chất đấy

Bđs kcn và ngân hàng quá ghê :v

Team làm video đỉnh vãi :))

Làm thêm dăm ba cái như Thiên hạ luận chứng khoán đi ad, bảo đảm viral :+1: