Tận dụng xu hướng phục hồi, đưa GDP đạt mức 6,3-7%

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi, các gói hỗ trợ và tăng trưởng sẽ phát huy tốt tác dụng, giúp doanh nghiệp Việt tận dụng tốt cơ hội tiếp tục đẩy mạnh xuất nhập khẩu, khu vực du lịch, dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ, giải ngân đầu tư công tiếp tục đạt cao. Tuy nhiên, mức tăng trưởng kinh tế 5,05% trong năm 2023 là rất thấp trong hàng chục năm nay khi so sánh các năm trước, trừ những năm bị đại dịch Covid - 19. Năm 2024, kinh tế thế giới có thể phục hồi tốt hơn dự báo từ đầu năm, các gói hỗ trợ hồi phục và tăng trưởng phát huy tốt tác dụng; doanh nghiệp Việt tận dụng tốt cơ hội tiếp tục đẩy mạnh xuất nhập khẩu, khu vực du lịch, dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ, giải ngân đầu tư công tiếp tục đạt cao; khi đó, tăng trưởng GDP năm 2024 có thể đạt mức 6,3 - 7,0%, khả năng lạm phát cả năm ở mức 3,5 - 3,8%.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/tan-dung-xu-huong-phuc-hoi-dua-gdp-dat-muc-6-3-7.htm

7 Likes