Tặng anh em một siêu cổ phiếu bất động sản EPS 25k: Đường dài sẽ biết ngựa hay!

Nhóm cp bds có DXG,DIG dẫn sóng,khả năng chuẩn bị đến lượt DIH

DIH tích luỹ thêm để chờ chu kỳ mới

vol cạn dần

1 Likes

Chúc mừng anh em cổ đông CMS. Game lớn

1 Likes

DIH Có thông tịn j mà chạy vậy các bác

căng

theo dõi!