Tăng cường giám sát dịch vụ Mobile Money

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ đúng quy định, pháp luật để không xảy ra tiêu cực. Ông vừa ký văn bản số 1124/ TTg - KTTH về việc thí điểm này và yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc thí điểm đúng theo quy định và pháp luật, không để xảy ra biến tướng, lợi dụng vi phạm pháp luật, rủi ro ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, an toàn hệ thống thanh toán, tài chính, tiền tệ quốc gia và hoạt động ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về Mobile - Money trước tháng 5/ 2024.

Thông tin chi tiết: https://thuongtruong.com.vn/news/tang-cuong-giam-sat-dich-vu-mobile-money-112225.html