Tăng hơn 100%, đó là cổ phiếu này

f247.vn/t/dgc-don-gian-va-dang-gia-deu-co-o-co-phieu-nay/5533/1


4 Likes

@mod xóa giúp em bài này

2 Likes