Tăng lương - tiền đề cho Nhật Bản điều chỉnh chính sách tiền tệ

Các công ty lớn ở Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lương thêm trong năm 2024, sau đợt tăng lương mạnh trong năm nay. Những động thái này được kỳ vọng sẽ cải thiện sức chi tiêu của các hộ gia đình và tạo điều kiện cần thiết để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ( BoJ ) rút lại chính sách tiền tệ siêu lỏng. Sức ép về nhân công và chi phí sẽ duy trì cho tới cuộc đàm phán tiền lương chủ chốt ở nước này vào mùa Xuân 2024. Đợt tăng lương mạnh nhất ở Nhật Bản trong hơn 30 năm qua được kỳ vọng sẽ đánh dấu năm tăng lương thứ hai liên tiếp để giữ chân người lao động, nhất là lao động trình độ cao.

Thông tin chi tiết: https://www.vietnamplus.vn/tang-luong-tien-de-cho-nhat-ban-dieu-chinh-chinh-sach-tien-te-post908794.vnp