Tăng nhiều thì phải giảm thôi, sao phải xoắn

a em chuẩn bị tiền sẵn sàng để mua nhé, mấy ông bán hôm nay cũng chả giữ tiền được mãi đâu mà.
có những đợt tt giảm 100 điểm, mai mà giảm 80 điểm nũa là tất tay.