Tăng trưởng tín dụng năm 2024 kỳ vọng bứt tốc khi thanh khoản bất động sản cải thiện

Sự phục hồi thanh khoản trên thị trường bất động sản được cho là yếu tố chính quyết định tốc độ phục hồi của nhu cầu tín dụng trong năm 2024. Tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế ước tính đạt 13,7% trong 2023. Các lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu, đầu tư công, kinh doanh bất động sản... Nhóm phân tích nhận thấy rủi ro từ việc nền kinh tế phục hồi chậm hơn dự kiến, từ đó khiến nhu cầu tín dụng có thể sẽ bị dồn nén về nửa cuối năm. Yếu tố chính cần theo dõi là sự phục hồi thanh khoản trên thị trường địa ốc khi dư nợ bất động sản hiện chiếm hơn 21% tổng dư nợ nền kinh tế.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/tang-truong-tin-dung-nam-2024-ky-vong-but-toc-khi-thanh-khoan-bat-dong-san-cai-thien-202421315329546.htm

8 Likes