Tăng với thanh khoản bé, liệu thị trường có ổn không?

Thanh khoản khớp lệnh phiên 21/11 chỉ gần 12k tỷ, thấp hơn rất nhiều so với phiên trước đó là 15k tỷ, và phiên 17/11 là 22k tỷ. Kết phiên hôm nay thị trường tăng +6.8 điểm (0.62%) và đóng cửa ở mốc 1110.46 điểm.

Có thể thấy ở market hiện tại sự phân hóa cực kỳ cao, thậm chí trong cùng 1 ngành với nhau. Dòng tiền của thị trường hiện tại nó có sự chọn lọc cực kỳ thông minh và có điểm nhấn.

Ví dụ như dòng chứng khoán, dòng tiền từ phiên 20/11 sang phiên 21/11, những mã có dòng tiền gia tăng mạnh từ phiên trước đó sang phiên sau có sự tích cực tốt hơn hẳn, như VND, CTS, BSI, VIX, … Những mã khác chúng ta thấy dòng tiền ở phiên 20/11 tăng khá ít và không đồng điều với sự tăng giá.

Do vậy, với sự phân hóa này việc lựa chọn cổ phiếu cực kỳ quan trọng và chiến thuật hợp lý:

  • Mua những mã đã thoát được kháng cự và dòng tiền vào.

  • Hoặc những mã có sự backtest siết vol tốt sau khi break.

  • Tại kháng cự nếu vận động và phản ứng yếu thì ưu tiên bán và mua lại khi đạp về hỗ trợ.

Market hiện tại Wyti đánh giá là sideway trong vùng biên 1080-1130, và khó có sự bứt phá với sự biến động lỏng và thanh khoản bé như hiện tại. Tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn.

Thành Wyti.