Tạo lập "mượn gió bẻ măng". Dòng tiền sẽ đến ngành nào tiếp theo?

Tin tức TỐT - XẤU tràn lan. NĐT cần phải làm gì. Đâu là điểm đến tiếp theo của dòng tiền

Mời mọi người xem video hôm nay nhé