Tạo nguồn lực cho doanh nghiệp cảng biển nâng cao chất lượng dịch vụ

Thông tư 39/ 2023/ TT - BGTVT ( Thông tư 39 ) điều chỉnh giá dịch vụ cảng biển cụm cảng Cái Mép - Thị Vải ( CM - TV ) sẽ tăng thêm từ 10% từ ngày 15/ 2. Giá dịch vụ cảng biển cụm cảng Cái Mép - Thị Vải ( CM - TV ) sẽ được áp dụng khung giá riêng, trong đó khung giá riêng của CM - TV là từ 57 - 66 USD/ container 20 feet có hàng; 85 -97 USD/ container 40 feet và với container trên 40 feet có hàng từ 63 -98 USD/ container. Việc tăng giá dịch vụ cảng biển tiệm cận với khu vực là cần thiết để bảo đảm nguồn vốn tái đầu tư cho cảng, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ; đồng thời tạo thêm nguồn lực để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh.

Thông tin chi tiết: https://baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202402/tao-nguon-luc-cho-doanh-nghiep-cang-bien-nang-cao-chat-luong-dich-vu-1002719/

5 Likes