Tập đoàn Hà Đô (HDG) muốn làm hai cụm công nghiệp 100 ha tại Ninh Thuận

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô đã đề xuất tỉnh Ninh Thuận cho phép đầu tư vào 2 cụm công nghiệp có tổng quy mô 100 ha tại địa phương này, trong đó cụm công nghiệp Phước Nam 1 và Phước Nam 2 đều có quy mô 50 ha. Các ngành nghề hoạt động của 2 cụm công nghiệp này sẽ tập trung các ngành công nghiệp ít gây ảnh hưởng đến môi trường, có công nghệ cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Tập đoàn Hà Đô cho biết, tính chung cả năm 2023 đã ghi nhận 3.020 tỷ đồng doanh thu hợp nhất vầ 974 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tập đoàn cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư các dự án khu công nghiệp tại miền Bắc ( Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh,... ), mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng cho công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/tap-doan-ha-do-hdg-muon-lam-hai-cum-cong-nghiep-100-ha-tai-ninh-thuan-221265.html

9 Likes