Tập đoàn Hoa Sen (HSX: HSG)

Mọi người join nhóm để nhận được tin vắn đầy đủ hàng ngày, bản tin đẹp, có màu, có hightlight đầy đủ, rất tiết kiệm thời gian cho những nhà đầu tư bận rộn: http://bit.ly/BanTinVan

Tập đoàn Hoa Sen (HSX: HSG)

Sự kiện: Công bố BCTC Q2/2021

HSG đã công bố BCTC chính thức Q2/2021. KQKD chính thức khả quan hơn so với KQKD sơ bộ công bố trước đó với lợi nhuận thuần tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ đạt 1.035 tỷ đồng. Doanh thu thuần tăng 88% so với cùng kỳ đạt 10.846 tỷ đồng; tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm và chi phí lãi vay giảm 49% so với cùng kỳ.

Với KQKD Q2/2021 tăng trưởng mạnh, doanh thu thuần và lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 19.946 tỷ đồng (tăng 61% so với cùng kỳ) và 1.607 tỷ đồng (tăng 320% so với cùng kỳ). HSG đã hoàn thành 107% kế hoạch lợi nhuận thuần 1.500 tỷ đồng và đạt 75,9% dự báo 2.188 tỷ đồng của HSC cho cả năm 2021.

Sản lượng tiêu thụ tăng giúp doanh thu tăng trưởng

Trong Q2/2021, HSG tiêu thụ được 542.532 tấn sản phẩm (tăng 65% so với cùng kỳ). Ngoài ra, cả giá ống thép và ống nhựa tăng mạnh trong kỳ với mức tăng bình quân xấp xỉ 14%. Theo đó, doanh thu thuần tăng mạnh lên 10.846 tỷ đồng (tăng 88% so với cùng kỳ).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng tiêu thụ đạt 701.842 tấn (tăng 54% so với cùng kỳ). Theo đó doanh thu thuần đạt 19.946 tỷ đồng (tăng 61% so với cùng kỳ). HSG đã hoàn thành được 60% kế hoạch doanh thu thuần 33.000 tỷ đồng và đạt 53,1% dự báo của HSC là 37.566 tỷ đồng cho cả năm.

Chi phí hoạt động được tiết giảm đã đóng góp vào lợi nhuận thuần

LNTT Q2/2021 tăng đáng kể lên 1.126 tỷ đồng (tăng 390% so với cùng kỳ) nhờ tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu và lỗ tài chính giảm mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, LNTT và lợi nhuận thuần lần lượt đạt 1.818 tỷ đồng (tăng 302% so với cùng kỳ) và 1.607 tỷ đồng (tăng 320% so với cùng kỳ).

Tính đến cuối tháng 6/2021 theo năm tài chính, Cổ phiếu HSG đã vượt kế hoạch lợi nhuận thuần đề là 1.500 tỷ đồng và đạt 75,9% dự báo của HSC là 2.118 tỷ đồng cho cả năm.

Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng

Dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận thuần năm 2021 lần lượt đạt 37.566 tỷ đồng (tăng trưởng 36,5%) và 2.118 tỷ đồng (tăng trưởng 83,6%).

Theo dự báo hiện tại, P/E dự phóng năm 2021 là 7,1 lần; thấp hơn bình quân P/E dự phóng 1 năm trong quá khứ là 7,6 lần. Duy trì khuyến nghị tăng tỷ trọng.

Mọi người join nhóm để nhận được tin vắn đầy đủ hàng ngày, bản tin đẹp, có màu, có hightlight đầy đủ, rất tiết kiệm thời gian cho những nhà đầu tư bận rộn: http://bit.ly/BanTinVan

Mọi người join nhóm để nhận được tin vắn đầy đủ hàng ngày, bản tin đẹp, có màu, có hightlight đầy đủ, rất tiết kiệm thời gian cho những nhà đầu tư bận rộn: http://bit.ly/BanTinVan