Tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới dừng kế hoạch điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

Tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, Orsted, đã quyết định dừng toàn bộ kế hoạch đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam sau hơn 1 năm triển khai. Orsted là doanh nghiệp do Chính phủ Đan Mạch chiếm cổ phần chi phối và đã phát triển thành công các dự án điện gió lớn trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Orsted hiện đầu tư tại 7 quốc gia với hơn 7,6GW công suất điện gió đang hoạt động và 2,3GW đang được xây dựng. Orsted đã đến Việt Nam và mong muốn đầu tư dự án điện gió ngoài khơi tại vùng biển Hải Phòng. Thị trường tiềm năng nhưng còn nhiều thách thức, vì đây là một thị trường được đánh giá nhiều tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/tap-doan-nang-luong-tai-tao-hang-dau-the-gioi-dung-ke-hoach-dien-gio-ngoai-khoi-o-viet-nam-20180504224291879.htm