Tập đoàn PAN ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Đồng Tháp triển khai đề án ‘Nâng cao thu nhập người trồng lúa’

Tập đoàn PAN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Đồng Tháp để triển khai đề án "Nâng cao thu nhập người trồng lúa" nhằm giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đề án này được thực hiện trong khuôn khổ Tọa đàm "Hội quán đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương Đồng Tháp" với sự tham gia của gần 300 đại biểu đến từ cấp trung ương và địa phương, cùng các tổ chức quốc tế. Tập đoàn PAN sẽ hỗ trợ nâng cao kỹ thuật canh tác lúa, thúc đẩy bà con sử dụng giống bản quyền, phấn đấu giảm lượng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, tăng cường liên kết tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản cho nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/tap-doan-pan-ky-bien-ban-ghi-nho-voi-tinh-dong-thap-trien-khai-de-an-nang-cao-thu-nhap-nguoi-trong-lua-2023112113555788.htm