Tập đoàn Xuân Thiện lỗ hơn trăm tỷ trong năm 2023, sạch nợ trái phiếu

Báo cáo tình hình tài chính năm 2023 của CTCP Tập đoàn Xuân Thiện cho thấy công ty lỗ sau thuế gần 107 tỷ đồng và đã tất toán toàn bộ nợ trái phiếu.

Tập đoàn Xuân Thiện lỗ hơn trăm tỷ trong năm 2023, sạch nợ trái phiếu

Báo cáo tình hình tài chính năm 2023 của CTCP Tập đoàn Xuân Thiện cho thấy công ty lỗ sau thuế gần 107 tỷ đồng và đã tất toán toàn bộ nợ trái phiếu.

Cụ thể, Tập đoàn Xuân Thiện từ lãi gần 22 tỷ đồng trong năm 2022 đã chuyển sang lỗ gần 107 tỷ đồng trong năm 2023, qua đó vốn chủ giảm tương ứng còn 5,780 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) từ dương 0.4% sang âm 1.8%.

Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Xuân Thiện giai đoạn 2021-2023
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Năm 2023, Tập đoàn đã đưa nợ trái phiếu từ 418 tỷ đồng về 0. Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Xuân Thiện không còn lưu hành bất kỳ trái phiếu nào.

Được biết trong năm 2023, Xuân Thiện đã mua lại tổng cộng 430 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu, phần lớn diễn ra vào ngày 30/06/2023 và phần nhỏ 402 triệu đồng của trái phiếu NLSL.2020.3Y được tất tóan vào ngày 18/08/2023.

Các trái phiếu mà Tập đoàn Xuân Thiện đã tất toán trong năm 2023
Nguồn: HNX
Dư nợ trái phiếu của Tập đoàn Xuân Thiện giai đoạn 2021-2023
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Theo thông tin website của Công ty, Tập đoàn Xuân Thiện thành lập từ năm 2000 với định hướng đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm ngành công nghiệp xanh, sạch, phát triển bền vững như năng lượng tái tạo (thủy điện, điện mặt trời, điện gió); ngành Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ khách sạn - nghỉ dưỡng. Ông Nguyễn Văn Thiện (anh trai của ông Nguyễn Đức Thụy - bầu Thụy) là Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện.

Một số dự án nổi bật của Xuân Thiện như Thủy điện Suối Sập 1, Thủy điện Khao Mang, Thủy điện Sông Lô 3, 5 và 6 tại Hà Giang, nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc giai đoạn 1 và 2…

Thời gian qua, nhiều thành viên khác cũng thuộc nhóm Xuân Thiện đã liên tục mua lại trái phiếu có thể kể đến như Xuân Thiện Đắk Lắk, Ea Súp 1, Ea Súp 3, Ea Súp 5… với tổng số tiền nhiều ngàn tỷ đồng.

* Nhóm doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Xuân Thiện mua lại trước hạn hơn 3.1 ngàn tỷ đồng trái phiếu

* Xuân Thiện Đắk Lắk chi hơn 1.4 ngàn tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

FILI

Huy Khải

https://fili.vn/2024/04/tap-doan-xuan-thien-lo-hon-tram-ty-trong-nam-2023-sach-no-trai-phieu-737-1174232.htm