Tàu EVEN

… Kênh C.E / Thông …

  • Kênh Suze, từ nhại âm C.E> Chơi chữ).

… còn Hose vẫn nghẽn cống!

Hai mươi chín mã CE.

** Hàng + phe đầu cơ, “OÁNH” hàng nóng thắng thế.

Có tin đồn họ nhà Q. dời đô.
Rời Hose về HNX … chăng.

Index 1170,x và 37 cổ CE sàn Hose. GT khớp > ngưỡng ĐƠ bảng 10,4 k tỉ …

  • HNX + Ucom khớp > 2,75 k tỉ đồng.

Hóng 1176,x. Mốc này test vượt sẽ rất tích cực.

  • Time này bảng Hose đơ … nên chỉ kỳ vọng sớm mai nhé!