Tây lông xả, Choáng!

, ,

Nay nghe cái tin nợ xấu NH không giảm mà có xu hướng tăng, khối ngoại được thể tháo chạy thoát thân. STB dính vụ khách mất tiền ảnh hưởng đáng kể đến uy tín.

Mức độ rút ròng khối ngoại hôm nay đúng là quá choáng. Thị trường vững như vậy thì cũng hơi khó đánh. Tốt nhất là cứ giữ nguyên vị thế phòng bất trắc. Ăn ít nhai kỹ! Đợt này nhà đầu tư cá nhân vào cũng khá đông. Nhìn cách mua thì cũng nhấn nhá chứ không hì hục đẩy giá cho tây úp như xưa kia.

Giai đoạn này 1 là ôm tiền 70%, 2 là ôm cổ tăng trưởng theo thời đại. Tạm tránh ngân hàng, bất động sản trong giai đoạn này. Nhất là tránh hàng anh anh Vin.

Chúc anh chị em luôn bình tĩnh không tham lam. Giai đoạn này phải ăn ít.

1 Likes

Nay tây sang tay còn choáng ác!

Nay đánh vỗ mặt nhỏ lẻ. Cuối phiên xem anh em có giống đàn kiến không?