Tcb: đẳng cấp vượt trội!

TCB – DUY TRÌ ĐÀ HỒI PHỤC

 • LNST trong Q1/24 tăng 38,7% svck lên 7.802 tỷ đồng chủ yếu do tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động và CIR giảm.

*** Tổng thu nhập hoạt động tăng tốc nhờ NIM mở rộng**

 • Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của Q1/24 tăng tốc trong hai quý liên tiếp và tăng mạnh 31,8% svck lên 12.262 tỷ đồng. Mức tăng mạnh được ghi nhận đến từ cả thu nhập lãi thuần (NII) và thu nhập ngoài lãi (Non-NII).

 • NII tăng mạnh mẽ 30,2% svck trong Q1/24 so với chỉ 11,4% svck trong Q4/23, nhờ vào:

 1. sự tăng trưởng ấn tượng của danh mục cho vay;

 2. NIM mở rộng. TCB ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của dư nợ cho vay trong Q1/24 là 20,2% svck (+7,8% so với đầu năm), chủ yếu nhờ vào nhu cầu của doanh nghiệp cho việc tái cấu trúc khoản vay. NIM của Q1/24 cũng mở rộng svck lần đầu tiên kể từ Q4/22 và tăng 0,3 điểm % svck.

 • NIM mở rộng là kết quả của:
 1. lợi suất tài sản (AY) giảm ít hơn chi phí vốn (COF);

 2. COF thấp hơn. COF của TCB giảm mạnh 1,6 điểm % svck (-0,8 điểm % so với quý trước) trong Q1/24 do:

 • môi trường lãi suất thấp hơn;

 • tỉ lệ CASA cao hơn đáng kể (Q1/24: 40,5%, Q1/23: 32,0%) nhờ vào sản phẩm sinh lời tự động. Hơn nữa, AY giảm chậm hơn COF với mức giảm 1,2 điểm % trên bối cảnh nhu cầu vay cao của khách hàng doanh nghiệp.

 • Sự tăng trưởng của TOI cũng được đóng góp bởi Non-II trong Q1/24, tăng 35,7% svck. Non-II tăng trưởng 35,7% svck nhờ lãi thuần từ việc mua bán chứng khoán đầu tư là 1.073 tỷ đồng trong Q1/24 (so với lỗ ròng là 31 tỷ đồng trong Q1/23).

*** Lợi thế công nghệ tối ưu hóa chi phí hoạt động**

 • TCB đã sử dụng lợi thế công nghệ để tối ưu hóa chi phí hoạt động của mình. Kết quả là, tỷ lệ CIR giảm xuống còn 26,5% trong Q1/24, thấp hơn đáng kể so với trung bình 5 năm là 32,7% và cũng thấp hơn so với trung bình ngành là 34,1%. Kết hợp với sự tăng mạnh của TOI, lợi nhuận hoạt động trước dự phòng (PPOP) đã tăng mạnh mẽ 46,4% svck, kéo dài đà tăng từ Q4/23.

*** Chất lượng tài sản cần tiếp tục theo dõi**

 • Trong Q1/24, mặc dù tỷ lệ NPL của TCB giữ nguyên ở mức 1,2% nhờ vào sự tăng trưởng vay (+7,8% so với quý trước) và tỷ lệ LLR tăng lên 106,1% từ 102,1% trong Q4/23. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy một số rủi ro khi tỷ lệ nhóm 2 so với tổng dư nợ tăng nhẹ lên 1,1% vào cuối Q1/24 từ 0.9% vào cuối Q4/23 và nợ xấu hình thành mới tăng 20,4% so với quý trước trong Q1/24.

 • Trong bối cảnh chất lượng tài sản vẫn đang gây ra một số lo ngại, chi phí tín dụng của TCB giảm nhẹ 0,4 điểm % so với quý trước xuống còn 0,9% trong Q1/24. Do đó, chi phí dự phòng tăng 126,5% svck (-25,9% so với quý trước). Tóm lại, lợi nhuận trước thuế của TCB tăng 38,7% svck lên 7.802 tỷ đồng, kéo dài đà tăng trưởng tích cực từ Q4/23. Lợi nhuận tăng trưởng cũng giúp ROAE tăng lên 15,5% trong Q1/24 từ 14,7% ở Q4/23.

Kb Zl: 0974.982.226 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Cường Invest.