TCH cổ tốt hay cổ đểu

Anh em nào giỏi phân tích giùm xem tại sao con này nó ì ạch vậy

Tên mã nói lên rồi đó: T…ăng…CH ậm…:))

Nói chứ hàng anh Hạ thì phải đợi ảnh kéo thôi

Cầm con này ức chế vãi chưởng :)).

1 Likes

Ức chế lắm bác ơi

Nhìn a e bay mà con của nợ này nó cứ thụt lùi :joy: :joy: :joy:, Nhoi lên cái lại bị kéo xuống

Bực vãi cả l

Nhìn lực bán còn mạnh thế kia thì còn phải giảm nữa. Lên dc tý noa đè cho k ngóc đầu nổi

1 Likes

đã xong, k chơi với nhà H được…

bác bán rồi hả