TCH cổ tức đúng là tức cổ mà

Lần đầu tiên nhận cổ tức bằng tiền. Tưởng chừng sẽ lên. Từ này tới già chừa ba cái vụ chia cổ tức. Cục tức tới cổ luôn rồi

Cười đểu hả Doremon68

2 Likes

Ăn dc tiền của nhà a Hành đâu có dễ🤣