TDC - Anh cả Bất Động Sản của tập đoàn Becamex

:dart: TDC - Anh Cả BĐS của tập đoàn Becamex:small_red_triangle_down: TDC vươn lên là công ty con mảng kinh doanh BĐS lớn nhất của Becamex sau khi Becamex hạ tỷ lệ sở hữu IJC về dưới 50%, TDC hiện có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó BCM nắm 60,7% vốn.

:small_red_triangle_down: TDC là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại tỉnh Bình Dương về đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng và sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Quỹ đất hiện tại: 19,6 ha tại Tân Uyên, 16,8 ha tại Thủ Dầu Một; 6,8 ha tại Bàu Bàng; 10,2 ha tại Thủy Nguyên. Đầu tư giai đoạn 2010 – 2015, khi giá bất động sản ở các khu vực này còn ở mức thấp.

:small_red_triangle_down: 6T2021 đầu, doanh thu đạt 602,1 tỷ, LNST đạt 36,8 tỷ (+0,9%, 64,3% svck). Năm 2021, TDC dự kiến kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu là 1.695,8 tỷ, LNST là 172,9 tỷ.

Trong 6 tháng đầu, TDC mới hoàn thành được 21,3% kế hoạch. Kì vọng tăng tốc 6 tháng cuối đạt 1.100 tỷ doanh thu, 260 tỷ LNST (hoàn thành 100,4% chỉ tiêu doanh thu và 172% kế hoạch LNST)

:small_red_triangle_down: LNST kỳ vọng đạt 296 tỷ đồng, EPS mức 2.960 đồng/cp, mức P/E kỳ vọng đạt 10,2 lần.

:white_check_mark: TARGET KÌ VỌNG 3X

:pushpin: Tham gia Room tư vấn khuyến nghị cùng Admin

:pushpin: Dòng Tiền Thông Minh: https://bitly.com.vn/pc6c3e