TDM lãi hơn 8 tỷ đồng trong tháng đầu năm 2024

Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ( TDM Water, HOSE: TDM ) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 1/ 2024 với tổng doanh thu đạt 29 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 8.3 tỷ đồng, tăng 5% và 4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng nước tiêu thụ của TDM Water trong tháng 1 đạt hơn 4.1 triệu m3, tăng 4% so với cùng kỳ và thực hiện được 6% kế hoạch năm. Tỷ lệ thất thoát nước giảm từ mức 1.5% xuống còn 0.43%. Tổng doanh thu tháng 1 đạt hơn 29 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và đạt 5% kế hoạch năm, chiếm 99% tỷ trọng là thu từ sản xuất nước. Lãi sau thuế đạt hơn 8.3 tỷ đồng, tăng 4% và thực hiện 4% kế hoạch lợi nhuận năm. Trong năm 2023, TDM ghi nhận doanh thu thuần đạt 532.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2024/02/tdm-lai-hon-8-ty-dong-trong-thang-dau-nam-2024-737-1156270.htm

5 Likes