TDT hàng nghìn công nhân, xuất khẩu toàn cầu, cổ tức cao đều hàng năm. Mua vùng đáy ăn bằng lần

2021 dệt may hưởng lợi EVFTA giảm 45% thuế xuất khẩu về 0%, lơi nhuận TDT sẽ bùng nổ kể từ năm 2021
TDT hàng chất lượng cao bị lãng quên, cơ hội đầu tư

nhìn tng bay mà tdt lẹt đẹt quá

1 Likes

TDT giá trị thật phải 2x