Tên lửa siêu thanh

Đại biểu không đồng tình việc Nhà nước đứng ra thu hồi đất xây đô thị

Đồng tình với điều này, đại biểu Trần Nhật Minh (Nghệ An) trong dự thảo Luật mà Chính phủ trình chưa làm rõ được việc “thật cần thiết” là như thế nào. Ông đề nghị cần làm rõ tiêu chí, tách biệt hoàn toàn các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế, thuần mục đích thương mại.