Test 118x sớm

… 118x sớm, là Ok đóa!

  • Nhóm DK tăng xanh sau … nhịp chỉnh ngắn. Trụ xoay tua … vượt high ngày qua thì NaK tui tiếp … sóng.

Cuối năm 1k8 là đẹp

… 1HT xài 1172-1170 hum qua.

Trích box chat Gropu Vinabull/Fb: “Break muộn 09:33 1,5k tỉ gạt bán”.

DMI phát mua khi Index > 1180 Max BB đang trên 1200,x

Mốc HT mới : 1174,5 ( 2 lượt test … NaK chưa nói Ok nhé!).

  • Ba sàn khớp > 5,3 k tỉ đồng.

5,7 (k) + với 1,2 (k)

Lùi 6,X điểm hồi ngay … thôi mà.

Mốc điểm +5p: ngó tốt!

Dao động chủ yếu trên mực 1180p … he hé.

Như dự cuối ngày qua : DMI phat báo mua vào. Chỉ báo cuối +loạt Indicator động lượng xác nhận trend của VN-index tăng ngắn hạn …

  • Ba sàn khớp > 2,5 k tỉ đồng.

1160p ngó tốt.

Mực 15p âm … ko mất thì hồi tăng nhanh đó.

Hose khớp 8,9 k tỉ; cửa đơ bảng còn … xa. Nhiễu thì thấy ở ít nhiều …cổ/ bảng điện.

Mốc HT cụm nến tuần ( tuong đương 5p) là 1155p. nhé.

Hose > 11,1k tỉ. Cửa nay còn dư địa 3k tỉ -> đơ bảng. test lực mua … gạt áp bán quyết liệt lấy thanh khoản ngày nỳ.

Sẽ hồi nhanh đó …

Trích box chat :

"20p âm hay HT 1155 ko mất

14:00

phạm ROC cắt xúng đường Zero …".