Tết cổ truyền: Thú vui của nhà giàu, và mong ước của người nghèo!

Vài bữa ảnh quay lại là Tammy…oánh chít :crazy_face::crazy_face::crazy_face:

1 Likes

:joy: :joy: :joy:

1 Likes

Qua group VEA tán dóc chờ ngày ảnh zìa đi sister ơi! :crazy_face::crazy_face::crazy_face::hugs::hugs::hugs::hugs:

1 Likes

Cuối tuần vui vẻ nha

1 Likes

Thank you and the same to you :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:
@anhcampuchia đợt này chắc em giận luôn quá. Đi đâu cũng phải báo ngta 1 tiếng chứ trời. :face_exhaling::face_exhaling::face_exhaling:

2 Likes

Chắc đj TBN hay đj Đứt rùi em à :crazy_face:

1 Likes

Đi đâu cũng dc dk, miễn là đừng bị zợ tịch thu account là dc :sweat_smile: @anhcampuchia là ng đầu tiên tiếp chiện zới em trên f247 đó :hugs::hugs::hugs:

1 Likes